BisiEasyHva er en bedriftsavtale?
Det er et tilbud din bedrift kan til dine ansatte, det er ingen kostnader for bedriften. Avtalen gjør at dine ansatte kan levere tøy, madrasser, tepper, etc. til vask/rens på arbeidsplassen. Vi vil hente, rengjøre og levere tilbake produktene til avtalt tid på arbeidsplassen. La dine ansatte få mer fritid og kontakt oss i dag for å opprette en bedriftsavtale!

Hvem kan få avtale?
Alle bedrifter som har 10+ ansatte eller med en fast mengde levert, som ligger i Stavanger/Sandnes Regionen. 


>